Liên hệ

COFFEE CLUB - CAFÉ RESTAURANT
Add: 4th Floor & 5th Floor, 3B Le Thai To St., Dong Kinh Nghia Thuc Square
Tel: 04 3938 1168/69 * Hotline: 0919 29 39 49 * Email: marketing@thaivillagehanoi.com

Facebook: Coffee Club
(*) là thông tin bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các ô dưới đây:

 


Họ và tên
(*)
Địa chỉ
Số điện thoại
Fax
Email
(*)
Tiêu đề thư
(*)
(*)
Nội dung
(*)
 
Lưu ý: Những ô có dấu (*) là bắt buộc

KHÔNG GIAN NHÀ HÀNG

  • 17
  • 1
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 17
  • 18
  • 19